Over dit project

Laat kinderen kennismaken met de energie van de toekomst met behulp van het gratis educatieve pakket ‘Van Zon Krijg Je Energie’. Dit pakket bevat interessant lesmateriaal over zonne-energie en een informatiepaneel, waarop de opwek van zonnepanelen en het elektriciteitsverbruik van de school zichtbaar wordt. Zo wordt zonne-energie een ware beleving.

Educatief pakket

De jeugd heeft de toekomst. Net als duurzame energie. Met het educatieve pakket Van Zon Krijg Je Energie wil Enexis kinderen op een laagdrempelige, interactieve en speelse manier kennis laten maken met de energie van nu en de toekomst. Een belangrijk en vooral ook boeiend thema, want de manier waarop met energie wordt omgegaan, verandert de komende jaren ingrijpend.

Door middel van filmpjes, proefjes en quizvragen over zonne-energie maken kinderen kennis met deze duurzame vorm van energie. In de filmpjes leren Krekel Kerel en de presentator de kinderen op een leerzame en leuke manier meer over zonne-energie. Daarnaast is het lespakket is gekoppeld aan de website vanzonkrijgjeenergie.nl waarmee docenten de kinderen via het digibord op interactieve wijze les kunnen geven.

Het educatieve pakket is geschikt voor alle groepen van de basisschool. De focus ligt bij verschillende groepen op een andere thema.

Groep 1, 2, 3: Warmte
Kinderen ontdekken, ervaren en voelen spelenderwijs dat de zon een bron van warmte en energie is. Om dit thema aansprekend en begrijpelijk te maken voor de kinderen, wordt er een link met het dierenrijk gelegd.

Groep 4, 5, 6: Licht en elektriciteit
Kinderen ontdekken wat energie en elektriciteit is. Ze leren hoe de zon werkt en wat licht is.

Groep 7, 8: Zonne-energie in een breder perspectief
Kinderen plaatsen zonne-energie in een breder perspectief: waarom is duurzaamheid belangrijk en wat is energietransitie? Ze leren te reflecteren op eigen gedrag.

Om de kwaliteit van het lesmateriaal te garanderen is een duidelijke koppeling naar verschillende leerdoelen voor basisscholen gemaakt. Het instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) heeft een inhoudelijke bijdrage aan het lesmateriaal geleverd.

Informatiepaneel

Naast het gratis educatief pakket biedt Enexis een gratis slimme meter en informatiepaneel aan voor scholen binnen hun verzorgingsgebied. De slimme meter zorgt ervoor dat het real-time verbruik en de opwek van energie te zien is op het informatiepaneel en het digibord. Het informatiepaneel komt op een centrale plek in de school te hangen. Zo zijn kinderen altijd in de mogelijkheid af te lezen wat de opbrengst van de zonnepanelen van de school is.

 

Om het lespakket te introduceren kan er een feestelijke opening georganiseerd worden. Dit is bijvoorbeeld erg leuk als aftrap voor het thema duurzame energie.

Van Zon Krijg Je Energie is een initiatief van Enexis. Dit programma is ontwikkeld met als belangrijkste doel kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met de energie van nu en de toekomst.

Achtergrondinformatie kunt u vinden op de website van Enpuls. Wilt u dat er contact met u wordt opgenomen? Neem dan contact op met ons, de contactgegevens vindt u eveneens op de website van Enpuls.